درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
مدیر مسئول:
دکتر روناک شاهوی
سردبیر:
دکتر رضا قانعی قشلاق
سایت اختصاصی:
sjnmp.muk.ac.ir
نشانی:
سنندج، سنندج، خیابان پاسداران، روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پرستاری و مامایی ، معاونت پژوهشی، دفتر فصلنامه
تلفن همراه:
09144050284
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/12
مدیر مسئول
دکتر روناک شاهوی
استادیار گروه مامایی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Ronak Shaho
Assistant Professor Department of Midwifery
Kurdistan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر رضا قانعی قشلاق

رشته تخصصی: پرستاری
Reza Ghanei Gheshlagh

Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر اکبر قیاسی
اداره خدمات بهداشت و درمان،دانشگاه آلاباما در بیرمنگام، آمریکا.
Akbar Ghiasi
Department of Health Services Administration, University of Alabama at Birmingham, USA
Sucherat Isakulo

میکائیل کریفیو
دانشگاه نوا ساوت ایسترن، فلوریدا،آمریکا.
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
دکتر رضا قانعی قشلاق

رشته تخصصی: پرستاری
Reza Ghanei Gheshlagh

Specialist: Nursing
دکتر عباس عبادی
دانشیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Associate Professor Department of Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر شعله شاه غیبی
استاد گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Sholeh Shah Gheibi
Professor Department of Obstetric and Gynecology
Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر فریبا فرهادی فر
استاد مرکز تحقیقات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Fariba Farhadi Far
Professor Health Research Center
Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر کریم ناصری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: بیهوشی
Karim Nasseri
Associate Professor
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر فردین فتحی
استاد مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: آناتومی
Fardin Fathi
Professor Cellular and Molecular Research Center
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy
دکتر روناک شاهوی
استادیار گروه مامایی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Ronak Shaho
Assistant Professor Department of Midwifery
Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر محمد فتحی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: پرستاری
Mohammad Fathi

Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سینا ولییی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: پرستاری
Sina Valiee
Associate Professor
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر احمد وهبی
استادیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Ahmad Vahabi
Assistant Professor School of Paramedical
Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر سیامک درخشان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Siamak Derakhshan
Assistant Professor
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: سنندج
دکتر دائم روشنی
دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Daem Roshani
Associate Professor Departmet of Epidemilogy and Biostatistics
Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر فریبا ابتکار
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: بهداشت جامعه
Fariba Ebtekar
Assistant Professor
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Community Health
دکتر جمال صیدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: پرستاری
Jamal Sidi
Assistant Professor
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
محمد زاهد رخزادی
گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Mohammad Zahed Rokhzadi
Department of Nursing
Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر کوروش سایه میری
گروه جامعه پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: متاستاتیک، متاآنالیز
Kurush Sayehmiri
Department of Community Medicine
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistic, Meta-analysis
محمد طحان

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mohammad Tahan

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Cinical Psychologist
دکتر فروغ رفیعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Rafii Forough
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر حسین زاهدنژاد
استادیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: پرستاری
Hossein Zahedinejad
Assistant Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Haliza mohedreji
Associate Professor Putra University, Malysia
Perani Liampotang
Professor Latorob University. Australia
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۰