درباره نشریه
ISSN:
1735-2177
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
مدیر مسئول:
مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
سردبیر:
مهندس سعید جلالی قدیری
روابط عمومی:
مهندس سیدضیاءالدین طباطبایی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مهندس سیدضیاءالدین طباطبایی
مسئول اشتراک:
مهدیه درویش کوشالی
تلفن:
021-66906820
سایت اختصاصی:
www.nassajiemrouz.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان اسکندری جنوبی، تقاطع کلهر، پلاک 165، طبقه اول
صندوق پستی:
1639-13185
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۳۳