درباره نشریه
ISSN:
1735-4439
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
فروردین 1381
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
این مجله تا شماره 66-67 با نام نشریه پزشک و آزمایشگاه منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
دکتر محمدابراهیم ابراهیم زاده
مدیر مسئول:
دکتر محمدابراهیم ابراهیم زاده
سردبیر:
دکتر علی ملکی
مدیر اجرایی:
مهندس اصغر رضایی
مدیرداخلی:
مهندس سمیه میرزایی
روابط عمومی:
معصومه کاظمی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مهسا طاهرزاده
مسئول اشتراک:
دکتر مریم محمدی
تلفن:
021-66906750
021-66906751
دورنگار:
021-66906750
021-66906751
سایت اختصاصی:
www.lab-msg.ir
کانال تلگرام:
payamazmayeshgah
نشانی:
تهران، میدان توحید، خیابان فرصت شیرازی، خیابان یوسف، پلاک 9، طبقه 1، واحد 1
صندوق پستی:
333-14196
اشتراک:
پست الکترونیک:
payam.azmayeshgah@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/04/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۴