درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
علی شاملو محمودی
مدیر مسئول:
علی شاملو محمودی
سردبیر:
حمیده عبدالهی
مدیرداخلی:
شبنم خدایاری
روابط عمومی:
آناهیتا شکوهی
مسئول اشتراک:
آناهیتا شکوهی
تلفن:
021-44651804
دورنگار:
021-44651804
کانال تلگرام:
cheraghmag
نشانی:
تهران، شهرک اکباتان، فاز یک، جنب میدان بسیج ، بوک A4 ، ورودی 7، طبقه 5، واحد 269، ، کدپستی: 1394743645
تاریخ به‌روزآوری: 1399/12/28
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۹