درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر مهدی عاقل نژاد
مدیر مسئول:
دکتر مهدی عاقل نژاد
تلفن:
031-4429977
نشانی:
اصفهان، خیابان آمادگاه، طبقه فوقانی بانک سپه، طبقه چهارم
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۶
تعداد مطالب دارای متن
۰