درباره نشریه
ISSN:
2476-390X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مدیر مسئول:
دکتر جعفر اصلانی
سردبیر:
دکتر غلامحسین علیشیری
مدیر اجرایی:
دکتر علی ایوبیان
تلفن:
021-81263619
سایت اختصاصی:
www.jhpr.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، بیمارستان بقیه الله، ، کدپستی: 1435916471
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/01
مدیر مسئول
دکتر جعفر اصلانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Jafar Aslani
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonologist
سردبیر
دکتر غلامحسین علیشیری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روماتولوژی
Gholamhossein Alishiri
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatologist
اعضای تحریریه
Sarfraz Ahmad
Florida Hospital, College of Medicine, University of Central Florida, Orlando, USA
Specialist: Clinical Science, Medical Education
Hsin Hung Wu
Professor Department of Business Administration, National Changhua University of Education, Changhua City, Taiwan
Specialist: Patient Safety, Health Service Quality
Luis Rodrigo
Faculty of Medicne, University of Oviedo, Central University Hospital of Asturias
Specialist: Gastroenterology
Linda R Chambliss
Professor Department of Obstetrics and Gynecology, Saint Joseph’s Hospital& Medical Center, Arizona, USA
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر عباس رحیمی فروشانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abbas Rahimi Forooshani
Associate Professor Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, Epidemiology and Biostatistics
لیلی خدمت

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Leili Khedmat
Health Management Research Center,
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Inam Danish Khan
Assistant Professor Clinical Microbiology, Army College of Medical Sciences and Base Hospital, Delhi Cantt 110010 India
Specialist: Microbiology
دکتر عزت الله گل علیزاده

Ezzatollah Gol Alizadeh
Support Deputy of Islamic Republic of Iran’s Medical Council,
Specialist: Health Insurance
دکتر علیرضا جلالی فراهانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Alireza Jalali Farahani
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiologist
دکتر احمدرضا جمشیدی
استاد مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Ahmad Reza Jamshidi
Professor Rheumatology Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology, Internal medicine
دکتر مرتضی ایزدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Morteza Izadi
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
سید مجتبی حسینی
استادیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyed Mojtaba Hosseini
Assistant Professor Tehran North Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health Services Management
دکتر رضا بیدکی
استاد گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: دانشکده پزشکی روانپزشکی
Reza Bidaki
Professor, Research Center of Addiction and Behavioral Sciences Diabetes
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry School of Medicine
دکتر سوگند تورانی
دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Sogand Tourani
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
Emmanuel Ugwa

Specialist: Obstetrics and Gynaecology
Dilek Ekici
Professor ,Nursing Management Department, Health Science Faculty, Gazi University, Ankara, Turkiye
Specialist: Nursing
Nasriah Zakaria
Nasriah Zakaria

Nermin Gurhan
Assistant Professor Gazi University, Health Science Faculty, The Psychiatric Nursing Department, Besevler, Ankara, Turkiye
Specialist: Social Psychiatry Nursing
مدیر اجرایی
دکتر علی ایوبیان

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Ayoubian
Department of Health Services Management, Science and Research Branch,
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health Services Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۶