درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
شکوه جیرودی
مدیر مسئول:
شکوه جیرودی
سردبیر:
امیر طلوع کیان
تلفن:
021-88828535
021-88755772
دورنگار:
021-88828535
021-88755772
صندوق پستی:
7413-14155
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88828534
تاریخ به‌روزآوری: 1389/09/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۷