درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
مدیر مسئول:
مهندس محمدرضا زرین
سردبیر:
مهندس اصغر نعمتی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
کانون تبلیغاتی گل آذین
تلفن:
021-66435666-8
دورنگار:
021-66435666-8
نشانی:
تهران، خیابان ستارخان ، بین توحید و باقرخان ، نبش کوچه شهید اکبریان آذر ، شماره 57 ، طبقه چهارم
صندوق پستی:
693-14185
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-66435765
تاریخ به‌روزآوری: 1388/02/27
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۴