درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
وضعیت انتشار:
عدم همکاری
صاحب امتیاز:
مهندس داوود رویتوند غیاثوند
مدیر مسئول:
مهندس داوود رویتوند غیاثوند
سردبیر:
مهندس داوود رویتوند غیاثوند
تلفن:
021-88636690
021-88634890
دورنگار:
021-88636690
021-88634890
سایت اختصاصی:
www.agriletter.ir
نشانی:
تهران، کارگر شمالی،روبروی بانک پارسیان،پلاک 1745، طبقه سوم، واحد 10
صندوق پستی:
1559-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1389/06/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۴