درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
مدیر مسئول:
محمدرضا علیزاده احمدآبادی
سردبیر:
دکتر عباسعلی رستمی
مدیر اجرایی:
سمیه محمدصادقی
نشانی:
کرمان، خیابان شهید مطهری، بعد از کوچه شهید مطهری 60، دفتر موسسه فرهنگی پژوهشنی هدایت و بصیرت
تلفن:
034-32237432
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۹۸