درباره نشریه
ISSN:
1735-0573
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پژوهشکده تاریخ علم)
مدیر مسئول:
دکتر مسعود صادقی
سردبیر:
دکتر جمال موسوی
کارشناس:
فاطمه کیقبادی
تلفن:
021-88993016-7
دورنگار:
021-88993016-7
سایت اختصاصی:
jihs.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بالاتر از طالقانی، کوچه بهنام، پلاک 23، ، کدپستی: 1417734491
صندوق پستی:
1836-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/26
مدیر مسئول
دکتر مسعود صادقی
دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
Masoud Sadeghi
Theology faculty
University of Tehran
سردبیر
دکتر جمال موسوی
دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Jamal Moosavi
Associate Professor, History and Islamic civilization
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
اعضای تحریریه
دکتر احمد بادکوبه هزاوه

Ahmad Badkoubeh Hazaveh

دکتر حنیف قلندری
استادیار پژوهشکده تاریخ علم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ علم دوره اسلامی
Hanif Ghalandari
Assistant Professor, Institute for the History of Science
University of Tehran
Specialist: history of science in Islamic era
Nicholas Rescher

David A. King

دکتر محمد باقری
دانشیار
دانشگاه زنجان
Mohammad Bagheri
Associate Professor
University of Zanjan
Jan P. Hogendijk
Professor
دکتر مهرناز کاتوزیان
استاد
Mehr Naz Katouzian
Professor
دکتر حسین معصومی همدانی
استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
Hossein Masoumi Hamedani
Assistant Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran
دکتر محمدجواد ناطق
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Javad Nategh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholam Hossein Rahimi Sherbaf
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
کارشناس
فاطمه کیقبادی

Fatemeh Key Ghobadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۰