درباره نشریه
ISSN:
1735-7402
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
اداره کل پژوهش های اسلامی صدا و سیما
مدیر مسئول:
محمدحسین ظریفیان یگانه
سردبیر:
مهندس عباس غلامی
تلفن:
025-32915511
دورنگار:
025-32915511
سایت اختصاصی:
www.irc.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، اداره کل پژوهش های اسلامی
صندوق پستی:
3133-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1396/09/27
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۰