درباره نشریه
ISSN:
1735-7402
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
اداره کل پژوهش های اسلامی صدا و سیما (اداره کل پژوهش ها)
مدیر مسئول:
حجت الاسلام صادق لیراوی
جانشین مدیر مسئول:
سلمان رضوانی
سردبیر:
سید صادق سیدنژاد
تلفن:
025-32933852
سایت اختصاصی:
www.irc.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، اداره کل پژوهش های اسلامی
صندوق پستی:
3133-37185
سامانه پیام کوتاه:
30000255
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/28
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۸