درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
مصطفی میرفندرسکی
مدیر مسئول:
مصطفی میرفندرسکی
سردبیر:
مهندس امیر زمانخانی
مدیر اجرایی:
اعظم کیانی
سایت اختصاصی:
www.nedayehamrah.com
نشانی:
تهران، ابتدای خیابان شریعتی (پیچ شمیران) ، بن بست ریحانی، پلاک 14، واحد اول
تاریخ به‌روزآوری: 1381/08/14
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۴