درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مهندس رضا ایلاقی حسینی
مدیر مسئول:
مهندس رضا ایلاقی حسینی
سردبیر:
مهندس رضا ایلاقی حسینی
مدیر اجرایی:
فاطمه شفیعی
سایت اختصاصی:
www.poushaakiran.com
نشانی:
تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، باغستان دوم، پلاک 2، واحد دوم
صندوق پستی:
467-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۰