درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
زهرا فرمانی حقیقی
مدیر مسئول:
زهرا فرمانی حقیقی
سردبیر:
زهرا فرمانی حقیقی
مدیرداخلی:
آمنه سبزعلی
تلفن:
021-88205203-5
دورنگار:
021-88205203-5
سایت اختصاصی:
www.badbadakmag.com
نشانی:
تهران، چهار راه پاسداران، میدان حسن آباد، خیابان وفا منش ، خیابان جوانشیر، پلاک2 مجتمع مسکونی پزشکان فارابی
سامانه پیام کوتاه:
200097179
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۰