درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
صاحب امتیاز:
سجاد محمدی
مدیر مسئول:
علیرضا زاکانی
سردبیر:
سیدمرتضی فاطمی
مدیر اجرایی:
سجاد حسینی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سجاد حسینی
سایت اختصاصی:
www.panjerehweekly.com
نشانی:
تهران، یوسف آباد، بالاتر از میدان فرهنگ، خیابان 35، پلاک 24، طبقه دوم
سامانه پیام کوتاه:
3000101177
صندوق پستی:
445-13445
تاریخ به‌روزآوری: 1391/07/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۹۷