درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
انجمن تولید کنندگان فولاد ایران
مدیر مسئول:
سید رسول خلیفه سلطانی
مدیرداخلی:
مریم رحیمی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مهندس محسن احمدی
بازرگانی و تبلیغات:
محمدرسول عسکری
تلفن:
021-88551701
021-88551702
021-88551703
021-88551704
دورنگار:
021-88551705
سایت اختصاصی:
www.chilanonline.com
کانال تلگرام:
chilanonline
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع بهشتی، کوچه پردیس، پلاک 3 جدید، طبقه سوم
اشتراک:
پست الکترونیک:
chilanmagazine@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/30
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۷۳