درباره نشریه
ISSN:
1735-1065
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (انجمن رادیولوژی)
مدیر مسئول:
دکتر حسین قناعتی
سردبیر:
دکتر کاووس فیروزنیا
سردبیر:
دکتر کریم وصال
مدیر اجرایی:
دکتر امیرحسین جلالی
مدیر اجرایی:
دکتر علی شکوری راد
مدیر اجرایی:
مهرانوش دولتشاهی
سایت اختصاصی:
www.iranjradiol.com/en
نشانی:
تهران، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ، مرکز تصویربرداری پزشکی، دفتر مجله رادیولوژی ایران
تلفن همراه:
09369577667
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/12
مدیر مسئول
دکتر حسین قناعتی
دکتر حسین قناعتی
رئیس بخش رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hossein Ghanaati
Head of Department of Radiology, Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر کاووس فیروزنیا
دکتر کاووس فیروزنیا
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Kavous Firouznia
Department of Radiology, Tehran University of Medical Sciences
دکتر کریم وصال
دکتر کریم وصال
Karim Vessal
Founder of Iran J Radiol, Member, Iranian Academy of Medical Sciences,
مدیر اجرایی
دکتر امیرحسین جلالی
دکتر امیرحسین جلالی
استاد مرکز تحقیقات رادیولوژی پیشرفته تشخیصی و مداخله ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
Amir Hossein Jalali
Professor of Advanced Diagnostic and Interventional Radiology Research Center, Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی شکوری راد
دکتر علی شکوری راد
گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Shakouri Rad
Department of Radiology, Tehran University of Medical Sciences
مهرانوش دولتشاهی
مهرانوش دولتشاهی
Mehra Noosh Dolat Shahi
هیات تحریریه
دکتر پیران علی آبادی
دکتر پیران علی آبادی
Piran Ali Abadi
دکتر مرتضی طهماسبی
دکتر مرتضی طهماسبی
Morteza Tahmasebi
دکتر شهرام اخلاق پور
دکتر شهرام اخلاق پور
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Shahram Akhlaghpour
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدمهدی آراسته
گروه رادیولوژیز دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Mehdi Arasteh
Department of Radiology, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر عباس ارجمند شبستری
دکتر عباس ارجمند شبستری
Abbas Arjmand Shabestari
دکتر بهروز آذرکیا
دکتر بهروز آذرکیا
Behrooz Azar Kia
دکتر علی اکبر بنکدارپور
دکتر علی اکبر بنکدارپور
Ali Akbar Bonak Dar Pour
دکتر افشین گنجی
دکتر افشین گنجی
Afshin Gangi
دکتر مهیار غفوری
دکتر مهیار غفوری
Mahyar Ghafoori
دکتر معصومه گیتی
دانشگاه تهران
Masoomeh Gity
University of Tehran
دکتر حسن هاشمی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hassan Hashemi
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر جلال جلال شکوهی
دکتر جلال جلال شکوهی
Jalal Jalal Shokouhi
دکتر محمود مافی
دکتر محمود مافی
Mahmood Mafee
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor, Digestive Disease Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر
Alex Nor Bash
دکتر محمدعلی عقابیان
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Oghabian
Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر سعید راد
دکتر سعید راد
استاد
Saeed Rad
Professor,
دکتر محمود رضوی
دکتر محمود رضوی
Mahmoud Razavi
دکتر عبدالرسول صداقت
دکتر عبدالرسول صداقت
Abdolrasool Sedaghat
دکتر محمدعلی شعبانی
دکتر محمدعلی شعبانی
Mohammad Ali Shabani
دکتر علی شیرخدا
دکتر علی شیرخدا
Ali Shir Khoda
ویراستار انگلیسی
مهرانوش دولتشاهی
مهرانوش دولتشاهی
Mehra Noosh Dolat Shahi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۰۹