درباره نشریه
ISSN:
1735-1065
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (انجمن رادیولوژی)
مدیر مسئول:
دکتر حسین قناعتی
سردبیر:
دکتر کاووس فیروزنیا
سردبیر:
دکتر کریم وصال
مدیر اجرایی:
دکتر سید امیرحسین جلالی
مدیر اجرایی:
دکتر علی شکوری راد
مدیر اجرایی:
مهرانوش دولتشاهی
سایت اختصاصی:
iranjradiol.com
نشانی:
تهران، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ، مرکز تصویربرداری پزشکی، دفتر مجله رادیولوژی ایران
تلفن همراه:
09369577667
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/12
مدیر مسئول
دکتر حسین قناعتی
رئیس بخش رادیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hossein Ghanaati
Head of Department of Radiology
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر کاووس فیروزنیا

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Kavous Firouznia
Department of Radiology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر کریم وصال
دکتر کریم وصال

Karim Vessal
Founder of Iran J Radiol, Member, Iranian Academy of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر سید امیرحسین جلالی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyyed Amir Hossein Jalali
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی شکوری راد
دکتر علی شکوری راد
استادیار گروه رادیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: رادیولوژی
Ali Shakouri Rad
Assistant Professor Department of Radiology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Radiology
مهرانوش دولتشاهی
مهرانوش دولتشاهی

Mehra Noosh Dolat Shahi

اعضای تحریریه
دکتر پیران علی آبادی
دکتر پیران علی آبادی

Piran Ali Abadi

دکتر مرتضی طهماسبی

Morteza Tahmasebi

دکتر شهرام اخلاق پور
دکتر شهرام اخلاق پور

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Shahram Akhlaghpour

Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدمهدی آراسته
گروه رادیولوژیز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Mehdi Arasteh
Department of Radiology
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر عباس ارجمند شبستری
دانشیار
رشته تخصصی: تصویربرداری قلبی و عروقی
Abbas Arjmand Shabestari
Associate Professor
Specialist: Cardiovascular Imaging
دکتر بهروز آذرکیا
دکتر بهروز آذرکیا

Behrooz Azar Kia

دکتر علی اکبر بنکدارپور
دکتر علی اکبر بنکدارپور

Ali Akbar Bonak Dar Pour

دکتر افشین گنجی
دکتر افشین گنجی

Afshin Gangi

دکتر مهیار غفوری
دانشیار
رشته تخصصی: رادیولوژی، تصویربرداری سیستم ادراری تناسلی
Mahyar Ghafoori
Associate Professor
Specialist: Radiology, Imaging of the genitourinary system
دکتر معصومه گیتی

دانشگاه تهران
Masoomeh Gity

University of Tehran
دکتر حسن هاشمی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hassan Hashemi
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر جلال جلال شکوهی
دکتر جلال جلال شکوهی

Jalal Jalal Shokouhi

دکتر محمود مافی
دکتر محمود مافی

Mahmood Mafee

دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor Digestive Disease Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
Alex Nor Bash
Alex Nor Bash

دکتر محمدعلی عقابیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Oghabian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سعید راد
دکتر سعید راد
استاد
Saeed Rad
Professor
دکتر محمود رضوی
دکتر محمود رضوی

Mahmoud Razavi

دکتر عبدالرسول صداقت
دکتر عبدالرسول صداقت

Abdolrasool Sedaghat

دکتر محمدعلی شعبانی
دکتر محمدعلی شعبانی

Mohammad Ali Shabani

دکتر علی شیرخدا
دکتر علی شیرخدا

Ali Shir Khoda

ویراستار انگلیسی
مهرانوش دولتشاهی
مهرانوش دولتشاهی

Mehra Noosh Dolat Shahi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۶۴