درباره نشریه
ISSN:
1735-3998
eISSN:
1735-4005
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر حبیب الله پیروی
سردبیر:
دکتر شهرام یزدانی
مدیر اجرایی:
دکتر ساره خاتون شاکریان
تلفن:
021-26210092
دورنگار:
021-26210092
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/jme
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/26
مدیر مسئول
دکتر حبیب الله پیروی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Habibollah Peyravi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
ویراستار انگلیسی
مرضیه قلعه وند
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Marzieh Ghalevand
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر شهرام یزدانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتوپدی
Shahram Yazdani
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic
هیات تحریریه
دکتر محمد حسین زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Hosseinzadeh
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر میترا امینی
استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Mitra Amini
Professor, Social Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر مینو یغمایی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Minoo Yaghmaei
Associate Professor, Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
Faiz Marikar
Zeynep Baykan
Mohamed Daffalla Awadalla Gismalla
Pathiyil Ravi Shankar
Dipti Magan
Ali Mousa Almousawi
دکتر حمیدرضا جمشیدی
دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Hamid Reza Jamshidi
Associate Professor, Faculty of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
اکبر درخشان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Akbar Derakhshan
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر فریدون عزیزی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
دکتر حبیب الله پیروی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Habibollah Peyravi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
دکتر علی اکبر سیاری
استاد گوارش بخش کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش کودکان
Ali Akbar Sayyari
Professor, Pediatric Gastroenterology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Clinical / Pediatric Gastroenterology
لیلا افشار
استادیار اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Leila Afshar
Assistant Professor, Medical Ethics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی و آموزش پزشکی، بیماری های داخلی
Kamran Soltani Arab Shahi
Professor, medical School, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medicine & Medical Education, Internal diseases
دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر شهرام یزدانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتوپدی
Shahram Yazdani
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic
دکتر ساره خاتون شاکریان
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sareh Shakerian
Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر بهرام عین اللهی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Bahram Einollahi
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر معصومه جرجانی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دارو
Masoumeh Jorjani
Professor, Scchool of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمداسماعیل اکبری
استاد مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی جراحی
Mohammad Ismaeil Akbari
Professor, Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgical Oncology
مدیر اجرایی
دکتر ساره خاتون شاکریان
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sareh Shakerian
Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۳