درباره نشریه
ISSN:
2800-1735
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر رضا رستمی
مدیر مسئول:
دکتر رضا رستمی
سردبیر:
علی اکبری
مدیر هنری:
منیر شاه محمدلو
تلفن:
021-84012155
021-84012138
021-84012156
دورنگار:
021-84012102
نشانی:
تهران، میدان ونک، به سمت ولیعصر شمالی، کوچه شهید والی نژاد، بعد از بیمارستان شهید هاشمی نژاد، پلاک 23، طبقه پایین
صندوق پستی:
13145-1485
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-84012102
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/27
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۴۶