درباره نشریه
ISSN:
1735-1308
eISSN:
1735-546X
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادراری
مدیر مسئول:
دکتر ناصر سیم فروش
سردبیر:
دکتر عباس بصیری
با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تلفن:
021-22594204
دورنگار:
021-22594204
نشانی:
تهران، خیابان پاسداران، بوستان نهم، پلاک 103، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی، ، کدپستی: 1666697751
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/urolj/index.php/uj
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/18
مدیر مسئول
دکتر ناصر سیم فروش
استاد
رشته تخصصی: اورولوژی، فوق تخصص ارولوژی کودکان
Nasser Simforoush
Professor
Specialist: Urology, Pediatric Urology Specialist
سردبیر
دکتر عباس بصیری
استاد مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اورولوژی
Abbas Basiri
Professor Urology and Nephrology Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology
اعضای تحریریه
دکتر ناصر سیم فروش
استاد
رشته تخصصی: اورولوژی، فوق تخصص ارولوژی کودکان
Nasser Simforoush
Professor
Specialist: Urology, Pediatric Urology Specialist
علیرضا امین شریفی
علیرضا امین شریفی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Alireza Amin Sharifi

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر عباس بصیری
استاد مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اورولوژی
Abbas Basiri
Professor Urology and Nephrology Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر مسعود اعتمادیان
دانشیار Hospital Management Research
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ اندویورولوژی
Masoud Etemadian
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Hospital Management, Endovirology Fellowship
دکتر غلامرضا پورمند
مرکز تحقیقات ارولوژی گروه جراحی کلیه ومجاری ادراری،تناسلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Pourmand
Urology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی زرگرشوشتری
استاد
رشته تخصصی: فلوشیپ پیوند
Mohammad Ali Zargar
Professor
Specialist: Transplant Fellowship
دکتر عبدالمحمد کجباف زاده
دانشیار مرکز تحقیقات ارولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abdolmohammad Kajbafzadeh
Associate Professor Urology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر پژمان شادپور
استاد تمام مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Pejman Shadpour
Full Professor, Hasheminejad Kidney Center (HKC)
Iran University of Medical Sciences
دکتر سید یوسف حسینی
دکتر سید یوسف حسینی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادراری)
Seyed Yoosof Hosseini
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology (Kidney & Urinary Tract Surgery)
دکتر محمدرضا صفری نژاد
دکتر محمدرضا صفری نژاد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اورولوژی
Mohammad Reza Safarinejad
Professor
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر سید جلیل حسینی
استاد مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری (IRHRC)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jalil Hosseini
Professor Infertility and Reproductive Health Research Center (IRHRC)
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر داراب مهربان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اورولوژی
Darab Mehraban
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: urology
فرزانه شریفی اقدس
فرزانه شریفی اقدس

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۳۷