درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
شرکت فرهنگ سازان آینده تهران
مدیر مسئول:
پریسا زحمتکش
سردبیر:
مرجان بذرافکن
روابط عمومی:
ساناز جاویدی
تلفن:
021-88249031
021-88249032
021-88249033
021-88249034
021-88249035
دورنگار:
021-88249031
021-88249032
021-88249033
021-88249034
021-88249035
نشانی:
تهران، کوی نصر (گیشا) ، نبش خیابان سبحانی (یازدهم) ، پلاک 1، طبقه سوم، ، کدپستی: 1447683935
تاریخ به‌روزآوری: 1394/09/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۰