درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
شروع انتشار:
1383
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
علیرضا آرام
مدیر مسئول:
علیرضا آرام
تلفن:
013-33840408
نشانی:
هشتپر (تالش)، بلواز خرمشهر،مجتمع ابریشم، بلوک 101، واحد 3
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/07