درباره نشریه
ISSN:
1735-2460
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
مدیر مسئول:
سید مرتضی نبوی
سردبیر:
دکتر حسن سبحانی
تلفن:
021-88991177
دورنگار:
021-88991177
سایت اختصاصی:
rahbord-mag.ir
نشانی:
تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک 554، طبقه سوم، ، کدپستی: 1415754394
سامانه پیام کوتاه:
88991802
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/08
مدیر مسئول
سید مرتضی نبوی
سید مرتضی نبوی

سردبیر
دکتر حسن سبحانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
اعضای تحریریه
دکتر سید مصطفی ابطحی
استادیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: الهیات و علوم سیاسی
Seyyed Mostafa Abtahi
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Theology and Political Science
دکتر حسن عابدی جعفری
استادیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
Hassan Abedi Jafari
Assistant Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Governmental Management - Organizational Behavior
دکتر محمد خوش چهره
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
Mohammad Khoshchehreh
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
دکتر داوود دانش جعفری
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Davoud Danesh Jafari
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economic Sciences
دکتر سعید زاهدزاهدانی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saeid Zahed Zahedani
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر حسن سبحانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
حجت الاسلام دکتر حسن علی اکبری
حجت الاسلام دکتر حسن علی اکبری

Hasan Aliakbari

دکتر حسین عیوضلو

Hosein Eyvazlou

دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
دکتر حسین کچویان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossein Kachuyan
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر علی لاریجانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
Ali Larijani
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
دکتر محمدجواد لاریجانی

Mohammad Javad Larijani

دکتر علی مبینی دهکردی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک، نفت و گاز
Ali Mobini Dehkordi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Oil & Gas Economics
دکتر امیر محبیان
تحلیلگر و فعال حزبی
Amir Mohebian

دکتر منوچهر محمدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Manoochehr Mohammadi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Political Science
حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Gholam Reza Mesbahi Moghaddam
Professor
Specialist: Economic jurisprudence
دکتر محمدحسین ملایری

Mohammad Hosein Malayeri

دکتر عباس ملکی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سیاستگذاری انرژی
Abass Maleki
Associate Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Energy Policy
دکتر سید مرتضی نبوی

Seyyed Morteza Nabavi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۱