درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مهدی بگلری
مدیر مسئول:
مهدی بگلری
سردبیر:
بابک نقاش
تلفن:
021-88804655
سایت اختصاصی:
www.asre-shabakeh.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از زرتشت ، کوچه نور بخش، پلاک 20
سامانه پیام کوتاه:
09012939080
صندوق پستی:
1345-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1395/01/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶