درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
فاطمه کاظمی
مدیر مسئول:
رویا دهقانی
سردبیر:
محمدرضا بالیده
مدیر هنری:
محمدمهدی بالیده
مسئول اشتراک:
محمدرضا بیات
تلفن:
021-88893184
دورنگار:
021-88893184
سایت اختصاصی:
www.pardazeshonline.com
نشانی:
تهران، خیابان سمیه، بین خیابان سپهبد قرنی و استاد نجات الهی، شماره 231 (ساختمان سمیه) ، طبقه سوم، واحد 10، ، کدپستی: 1599818834
اشتراک:
پست الکترونیک:
pardazeshmag@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۷۵