درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سحر قنبری
مدیر مسئول:
سحر قنبری
سردبیر:
حسین حدادی
ویراستار فارسی:
فاطمه خداکرمی
روابط عمومی:
سارا قنبری
تلفن:
021-77623150
021-77623151
سایت اختصاصی:
negashteh-magazine.com
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی ،خیابان ملک ، پلاک 30، طبقه 3، واحد 10، ، کدپستی: 1565843634
کانال تلگرام:
09128493390
دورنگار:
021-77526756
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۵