درباره نشریه
ISSN:
2476-3942
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
مدیر مسئول:
حجت الاسلام محسن قرائتی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
تلفن:
025-37841661
دورنگار:
025-37841660
سایت اختصاصی:
www.entizar.ir
نشانی:
قم، خیابان شهدا (صفائیه) ، کوچه آمار، مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، دفتر فصلنامه انتظار موعود
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/17
مدیر مسئول
حجت الاسلام محسن قرائتی
حجت الاسلام محسن قرائتی
سردبیر
حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
استادیار پردیس فارابی دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Roohollah Shakeri Zavvardehi
Assistant Professor, Campus Farabi, Islamic Maaref University
Specialist: Islamic Word
هیات تحریریه
دکتر مجتبی کلباسی
استاد
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mojtaba Kalbasi
Professor,
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
حجت الاسلام دکتر غلامرضا بهروزی لک
استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Gholam Reza Behroozilak
Associate Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Political science
حجت الاسلام دکتر محمدرضا جباری
دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، تفسیر و علوم قرآنی
Mohammad Reza Jabbari
Associate Professor,
Specialist: history of Islam, Qur'anic commentary and science
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought,
Specialist: Islamic philosophy
دکتر عزالدین رضانژاد
دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Ezeddin Rezanejad
Associate Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Islamic Word
حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
دکتر حسن زارعی متین
استاد پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت و منابع انسانی
Hasan Zarei Matin
Professor, Research Center for Islamic Culture and Education, University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Management and Human Resources
حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
استادیار پردیس فارابی دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Roohollah Shakeri Zavvardehi
Assistant Professor, Campus Farabi, Islamic Maaref University
Specialist: Islamic Word
دکتر نعمت الله صفری فروشانی
استاد گروه تاریخ جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Nematollah Safari Forooshani
Professor, History Group, Al-Mustafa International University
دکتر محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۶