درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
مدیر مسئول:
امیرحسین سعیدی نایینی
مدیر اجرایی:
آیدا امیراصلانی
تلفن:
021-88734499
دورنگار:
021-88734499
سایت اختصاصی:
www.irannsr.org
نشانی:
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آپادانا) ، خیابان عربعلی (نوبخت) ، کوچه نهم، شماره 13
تاریخ به‌روزآوری: 1392/11/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۰