درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات دین و اقتصاد
مدیر مسئول:
دکتر عباس شاکری حسین آباد
سردبیر:
دکتر عباس شاکری حسین آباد
مدیر اجرایی:
زینب واعظ مهدوی
تلفن:
021-88905607
021-88905674
دورنگار:
021-88800333
سایت اختصاصی:
www.joires.ir
نشانی:
تهران، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، خیابان شهید برادران مظفر، نبش کوچه شهید ذاکری، پلاک 126
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/20
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۶