درباره نشریه
ISSN:
2061-1735
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر بهنام بنابی
مدیر مسئول:
پروین بنابی
سردبیر:
دکتر غلامرضا بنایی
سایت اختصاصی:
www.diabetes.ir
نشانی:
تهران، خیابان ظفر، روبروی داروخانه لاله، پلاک 33
صندوق پستی:
6915-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1390/01/25
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۴