درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه اندیشه محققان آزاد
مدیر مسئول:
اسفندیار ذوالقدر
مدیر اجرایی:
فاطمه ترابی
نشانی:
تهران، تهران خیابان مفتح بعداز سمیه خیابان نیک پلاک 56 واحد 3
تاریخ به‌روزآوری: 1389/10/11

"اقتصاد و توسعه" به عنوان پرمخاطب ترین ماهنامه اقتصادی، نشریه انتقادی است که با رویکردی نوین مباحث اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد و در صدد است با نگرشی انتقادی و با کمک کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، گفتمان جدیدی را در عرصه اطلاع رسانی اقتصادی پایه ریزی نماید و به یاری خدای متعال، در مدت فعالیت خود نیز، توانسته است در این مسیر گام های موثری بردارد و موید آن کسب مقام برگزیده ویژه در سیزدهمین نمایشگاه مطبوعات کشور در سال 1385 می باشد.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۵