درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
بهزاد زرین پور
مدیر مسئول:
بهزاد زرین پور
سردبیر:
بهزاد زرین پور
مدیر اجرایی:
زهرا گیو
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
زهره افشار
تلفن:
021-88240711-20
021-88240051
021-88269281
دورنگار:
021-88240711-20
021-88240051
021-88269281
سایت اختصاصی:
www.economyandlife.com
نشانی:
تهران، کوی نصر (گیشا) ، خیابان شهید اکبر ملکی (36) ، پلاک 58، طبقه همکف
صندوق پستی:
14395-613
تاریخ به‌روزآوری: 1391/05/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۸۶