درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
جامعه حسابداران رسمی ایران
کارشناس اجرایی:
سمیرا آرین نژاد
تلفن:
021-42925
دورنگار:
021-88801910
سایت اختصاصی:
www.iacpa.ir
نشانی:
تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریم خان زند، کوچه شهید امانی، شماره 4، جامعه حسابداران رسمی ایران، ، کدپستی: 1598866416
سامانه پیام کوتاه:
300042925
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۹۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۸۹