درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی هنر و تجربه سینمای ایرانیان
مدیر مسئول:
امیرحسین علم الهدی
سردبیر:
کیوان کثیریان
دبیر تحریریه:
سید رضا صائمی
مدیر اجرایی:
میثم مزلقانی
ویراستار فارسی:
شیدا محمدطاهر
مسئول اشتراک:
ترمه شاه محمدی
تلفن:
021-22734939
021-22734891
021-22734953
سایت اختصاصی:
www.aecinema.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از باغ فردوس، خیابان طوس، نبش تقاطع دوم، کوچه دلبر، پلاک 13
صندوق پستی:
1581-1415
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۵۵