درباره نشریه
ISSN:
1735-3565
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مهندس داوود فرزام
مدیر مسئول:
مهندس داوود فرزام
سردبیر:
سید رضا سیدزاده
مدیر اجرایی:
سید رضا سیدزاده
روابط عمومی:
هایده یوسفی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
شیرین جعفری
تلفن:
021-88987255-6
دورنگار:
021-88987255-6
سایت اختصاصی:
www.iwim.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بین نصرت و بلوار کشاورز، شماره 1547 (ساختمان گل) ، طبقه 3، واحد 28 ،
تاریخ به‌روزآوری: 1390/04/16
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۰