درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
علی رحیمی یگانه
مدیر مسئول:
علی رحیمی یگانه
سردبیر:
محمد راسخ زاد
تلفن:
021-88325461
نشانی:
تهران، میدان هفت تیر ، نرسیده به پل کریمخان ، خیابان حسینی ، پلاک 33 ، طبقه 4 ، واحد 8
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۷