درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
آمنه صفری گیری
مدیر مسئول:
دکتر احمدرضا همتی مقدم
سردبیر:
آمنه صفری گیری
صفحه آرا:
حمید فتاح
مسئول اشتراک:
*
تلفن:
021-88481058
021-88481057
021-88106207
021-88106206
021-88106208
سایت اختصاصی:
www.novindaroo.com
سامانه پیام کوتاه:
300026160016
صندوق پستی:
7911-15875
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم فراهانی، کوچه عرفان، پلاک 17، طبقه چهارم، واحد 10 ، کدپستی: 1513718646
روابط عمومی:
تلفن:
021-88481058
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88481058
اشتراک:
تلفن:
021-88481058
پست الکترونیک:
m.novindaroo@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۴۷