درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
آمنه صفری گیری
مدیر مسئول:
دکتر احمدرضا همتی مقدم
سردبیر:
آمنه صفری گیری
صفحه آرا:
حمید فتاح
مسئول اشتراک:
*
تلفن:
021-88481058
021-88481057
021-88106207
021-88106206
021-88106208
سایت اختصاصی:
www.novindaroo.com
نشانی:
تهران، میدان آژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)،کوچه پنجم، پلاک 15 ،طبقه چهارم ،واحد 20 ،کدپستی:1513718646 ، کدپستی: 1586713137
سامانه پیام کوتاه:
300026160016
صندوق پستی:
7911-15875
روابط عمومی:
تلفن:
021-88481058
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88481058
اشتراک:
تلفن:
021-88481058
پست الکترونیک:
m.novindaroo@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/27
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۵۸