درباره نشریه
ISSN:
1735-6415
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر سید سجاد علم الهدی
سردبیر:
دکتر حمید ابریشمی
مدیر اجرایی:
زهرا صادقی
سایت اختصاصی:
jnet.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان ایران شناسی (64 غربی) ، جنب ساختمان های A. S. P ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشریه پژوهش نامه زنان، ، کدپستی: 1437776481
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/27
مدیر مسئول
دکتر سید سجاد علم الهدی
استادیار
Seyyed Sajad Alamolhoda
Assistant Professor
سردبیر
دکتر حمید ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران
Hamid Abrishami
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy, Econometrics, Iranian Economy
اعضای تحریریه
دکتر حمید ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران
Hamid Abrishami
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy, Econometrics, Iranian Economy
دکتر سید احمدرضا جلالی نایینی
دانشیار گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
Seyyed Ahmad Reza Jalali Naeeni
Associate Professor
دکتر اسفندیار جهانگرد
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Esfandiar Jahangard
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Macroeconomics
دکتر مهدیه انتظار خیر

Mahdie Entezar Kheir

دکتر ابراهیم التجایی
دانشیارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد
Ebrahim Eltejaei
Associate Professor of Humanities and Human Studies
Specialist: Economy
دکتر زهرا میلا علمی
استاد اقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصادسنجی و اقتصاد منابع
Zahra Mila Elmi
Professor, Economics, Department of Theoretical Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Economy
علی سوری
دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ali Souri
Associate Professor, Department of Theoretical Economics, Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر احمد کتابی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، جامعه شناسی
Ahmad Ketabi
Professor of the Humanities Research Institute
Specialist: Economy, Sociology
دکتر سعید مشیری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Saeed Moshiri
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Energy Economics
دکتر سید حسین میرجلیلی
استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اقتصاد بین الملل
Seyed Hossein Mirjalili
Associate Professor Human Sciences and Humanities Research Institute
Specialist: Economic
دکتر کامبیز هژبر کیانی

Kambiz Hojabr Kiani

مدیر اجرایی
زهرا صادقی
پژوهشگر تاریخ ایران اسلامی، گروه تاریخ دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Zahra Sadeghi
Researcher, History of Islamic Iran, Department of History, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: History of Islamic Iran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۳