درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
مهندس عباس پاکپور
مدیر مسئول:
مهندس عباس پاکپور
سردبیر:
سیدوحیدرضا ابطحی
مدیر اجرایی:
لیلا مرگن
سایت اختصاصی:
www.bareshtrade.com
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، خیابان مفتح، روبروی پمپ بنزین، کوچه بخشی موقر، پلاک 43 ،طبقه 4
تاریخ به‌روزآوری: 1392/11/02
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۷