درباره نشریه
ISSN:
4102-1735
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
امید میرچولی
مدیر مسئول:
امید میرچولی
سردبیر:
امیرحسین تحقیقی
تلفن:
021-22883504-6
دورنگار:
021-22883504-6
نشانی:
تهران، سیدخندان ، خیابان ارسباران ، کوچه ستاری ، پلاک 22
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۹