درباره نشریه
ISSN:
1735-3149
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)
مدیر مسئول:
امیرعباس اختراعی
سردبیر:
هایده شفیمی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
شیرین تورانی
تلفن:
021-88348113
021-88342600
021-88348748
دورنگار:
021-88345639
سایت اختصاصی:
www.satsa.ir
نشانی:
تهران، بلوار کریم خان زند، بین ماهشهر و خردمند جنوبی، پلاک 102 ، واحد 1 غربی
تاریخ به‌روزآوری: 1403/03/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۳۳