درباره نشریه
ISSN:
1735-8388
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
مهندس فرهاد جوادی اقدم
مدیر مسئول:
مهندس فرهاد جوادی اقدم
سردبیر:
مهندس فرهاد جوادی اقدم
مدیر اجرایی:
شهناز جوادی اقدم
ویراستار فنی:
ارد انزابی پور
تلفن:
021-88456921
دورنگار:
021-88456921
سایت اختصاصی:
www.avindustry.ir
نشانی:
تهران، خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از خیابان ملک، خیابان پلیس، کوچه طباطبایی، پلاک1، واحد 9 و 11
صندوق پستی:
173-15655
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09190206141
تلفن:
021-88455875
اشتراک:
پست الکترونیک:
seda.tasvir@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۹۶