درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
مدیر مسئول:
دکتر سیدعلی قاضی عسکر
سردبیر:
محمدباقر پورامینی
مدیر اجرایی:
عبدالرحیم اباذری
تلفن:
025-37186
دورنگار:
025-37186
سایت اختصاصی:
phz.hajj.ir/284
نشانی:
قم، خیابان سمیه، بین کوچه 26 و 28، پژوهشکده حج و زیارت
تاریخ به‌روزآوری: 1396/11/01
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۲