درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
دکتر ارسلان علیزاده
مدیر مسئول:
دکتر ارسلان علیزاده
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/08