درباره نشریه
ISSN:
0044-6025
eISSN:
1735-9694
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر احمد جوادیان
سردبیر:
دکتر احمدرضا دهپور
مدیرداخلی:
مهندس مراد حاجیان
تلفن:
021-42910700
سایت اختصاصی:
acta.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/04
مدیر مسئول
دکتر احمد جوادیان
احمد جوادیان
استاد دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Ahmad Javadian
Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
سردبیر
احمدرضا دهپور
استاد
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
هیات تحریریه
پیمان حداد
استاد گروه انکولوژی رادیولوژی
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Peiman Haddad
Professor, Department of Radiation Oncology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
مهری کدخدایی
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehri Kadkhodaee
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
محمدنقی طهماسبی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
رشته تخصصی: جراحی ارتوپدی
Mohammad Naghi Tahmasbi
Professor, Department of Orthopedic Surgery, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopeadic Surgery
دکتر یحیی عقیقی
یحیی عقیقی
استاد دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: اطفال
Yahya Aghighi
Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر مسلم بهادری
مسلم بهادری
استاد گروه آسیب شناسی
Moslem Bahadori
Professor, Pathology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
Anis Baraka
رشته تخصصی: بیهوشی
Anis Baraka
American University of Beirut Medical Center, Lebanon.,
Specialist: Anesthesiology
دکتر هبت الدین برقعی
هبت الدین برقعی
استاد
Hebatodin Borghei
Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology
دکتر مریم دانش پژوه
مریم دانش پژوه
استاد پوست
Maryam Daneshpazhooh
Associate Professor, Dermatolgy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
دکتر حسین داریوش فهیمی
حسین داریوش فهیمی
استاد
Hossein Dariush Fahimi
Professor, University of Heidelberg, Germany.,
Specialist: Medicine
محمد شیخ فتح اللهی
استادیار
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mahmood Sheikh Fathollahi
Assistant Professor, Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر واهب فتوره چی
واهب فتوره چی
استاد
Vaheb Fatoure Chi
Professor, Mayo Clinic College of Medicine, USA.,
Specialist: Medicine
Bertit B. Fredholm
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی و فارماکولوژی
Bertit B. Fredholm
Professor, Karolinska Institute, Sweden.,
Specialist: Physiology and Pharmacology
Armando A. Genazzani
استاد
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Armando A. Genazzani
Professor, University of Pimente, Italy.,
Specialist: Pharmacology
دکتر سیدنصیر قائمی
سیدنصیر قائمی
استاد
رشته تخصصی: روانپزشکی، آسیب شناسی
Seyed Nassir Ghaemi
Professor, Harvard Medical School, USA Tufts University.,
Specialist: Psychiatry, Pathology
Munther Haddad
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Munther Haddad
Specialist: Pediatric Surgery
دکتر حمیدرضا کدخدایی
حمیدرضا کدخدایی
دانشیار گروه جراحی
Hamid Reza Kad Khodaei
Associate Professor, Department of Surgery, Iran University of Medical Sciences
دکتر زرین تاج کیهانی دوست
زرین تاج کیهانی دوست
دانشیار
رشته تخصصی: اطفال، مغز و اعصاب کودکان
Zarrin Taj Keyhanidoost
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Neurology
دکتر صادق مسرت مشهدی
صادق مسرت مشهدی
استاد
رشته تخصصی: گوارش
Sadegh Massarrat Mashahadi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر سینا مرادمند
سینا مرادمند
استاد
رشته تخصصی: قلب و عروق
Sina Morad Mand
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
مهرداد ناجی
استاد
رشته تخصصی: عمل جراحی، آسیب شناسی
Mehrdad Naji
Professor, University of Miami, USA,
Specialist: Surgery, Pathology
محمدرضا نوری دلوئی
استاد دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Reza Noori Daloii
Professor, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر سیدمهدی نورایی
سیدمهدی نورایی
استادیار مرکز تحقیقات گوارش
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Seyed Mehdi Nooraie
Assistant Professor, Digestive Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمد پژوهی
محمد پژوهی
استاد گروه غدد درون ریز
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Pajouhi
Professor, Department of Endocrinology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
غلامرضا پورمند
مرکز تحقیقات ارولوژی گروه جراحی کلیه ومجاری ادراری،تناسلی
Gholam Reza Pourmand
Urology Research Center, Tehran University of Medical Sciences
دکتر اصغر رستگار
اصغر رستگار
استاد
Asghar Rastegar
Professor,
Specialist: Medicine
دکتر ابراهیم رزم پا
ابراهیم رزم پا
استاد گروه گوش و حلق و بینی
رشته تخصصی: متخصص گوش حلق و بینی
Ebrahim Razmpa
Professor, Department of Otolaryngology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Throat and throat specialist, ENT
دکتر احمد صالحی
احمد صالحی
استاد
رشته تخصصی: عصب شناسی، روانپزشکی و علوم رفتاری
Ahmad Salehi
Professor,
Specialist: Neuroscience, Psychiatry and Behavioral Sciences
فرهاد شهرام
استاد مرکز تحقیقات روماتولوژی
رشته تخصصی: روماتولوژی
Farhad Shahram
Professor, Rheumatology Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر حمیده شجری
حمیده شجری
دانشیار
رشته تخصصی: فوق تخصص کودکان
Hamideh Shajari
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Children's specialty
Ian Smith
استاد
Ian Smith
Professor, University Hospital of North Staffordshire, UK.,
Specialist: Anesthesiology
Ramani Vijayan
استاد
رشته تخصصی: بیهوشی
Ramani Vijayan
Professor, University of Malaya, Malaysia.,
Specialist: Anesthesiology
مدیرداخلی
مهندس مراد حاجیان
مراد حاجیان
Morad Hajian
دفتر تحقيقات معاون صدراعظم, Alborz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۱۷