درباره نشریه
ISSN:
0044-6025
eISSN:
1735-9694
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر احمد جوادیان
سردبیر:
دکتر احمدرضا دهپور
تلفن:
021-42910700
سایت اختصاصی:
acta.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/10
مدیر مسئول
دکتر احمد جوادیان
دکتر احمد جوادیان
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Ahmad Javadian
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
سردبیر
دکتر احمدرضا دهپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
اعضای تحریریه
دکتر مهری کدخدایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehri Kadkhodaee
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر محمدنقی طهماسبی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی ارتوپدی
Mohammad Naghi Tahmasbi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopeadic Surgery
دکتر یحیی عقیقی
دکتر یحیی عقیقی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اطفال
Yahya Aghighi
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر مسلم بهادری
دکتر مسلم بهادری
استاد گروه آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Moslem Bahadori
Professor Pathology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
Anis Baraka
Anis Baraka
American University of Beirut Medical Center, Lebanon.
Specialist: Anesthesiology
دکتر مریم دانش پژوه
دکتر مریم دانش پژوه
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Maryam Daneshpazhooh
Associate Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
دکتر حسین داریوش فهیمی
دکتر حسین داریوش فهیمی
استاد
Hossein Dariush Fahimi
Professor University of Heidelberg, Germany.
Specialist: Medicine
دکتر واهب فتوره چی
دکتر واهب فتوره چی
استاد
Vaheb Fatoure Chi
Professor Mayo Clinic College of Medicine, USA.
Specialist: Medicine
Bertit B. Fredholm
Bertit B. Fredholm
Professor Karolinska Institute, Sweden.
Specialist: Physiology and Pharmacology
Armando A. Genazzani
Armando A. Genazzani
Professor University of Pimente, Italy.
Specialist: Pharmacology
دکتر سید نصیر قائمی
دکتر سید نصیر قائمی
استاد
رشته تخصصی: روانپزشکی، آسیب شناسی
Seyed Nassir Ghaemi
Professor Harvard Medical School, USA Tufts University.
Specialist: Psychiatry, Pathology
دکتر زرین تاج کیهانی دوست
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اطفال، مغز و اعصاب کودکان
Zarrintaj Keyhanidoost
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Neurology
دکتر صادق مسرت مشهدی
دکتر صادق مسرت مشهدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش
Sadegh Massarrat Mashahadi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر سینا مرادمند
دکتر سینا مرادمند
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: قلب و عروق
Sina Morad Mand
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر مهرداد ناجی
استاد
رشته تخصصی: عمل جراحی، آسیب شناسی
Mehrdad Naji
Professor University of Miami, USA
Specialist: Surgery, Pathology
دکتر محمدرضا نوری دلویی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Reza Noori Daloii
Professor Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر سید مهدی نورایی
استادیار مرکز تحقیقات گوارش
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Seyed Mehdi Nooraie
Assistant Professor Digestive Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمد پژوهی
دکتر محمد پژوهی
استاد گروه غدد درون ریز
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Pajouhi
Professor Department of Endocrinology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر غلامرضا پورمند
مرکز تحقیقات ارولوژی گروه جراحی کلیه ومجاری ادراری،تناسلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Pourmand
Urology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر اصغر رستگار
استاد
Asghar Rastegar
Professor , Yale University of Medical Sciences, Yale, USA
Specialist: Medicine
دکتر ابراهیم رزم پا
استاد گروه گوش و حلق و بینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص گوش حلق و بینی
Ebrahim Razmpa
Professor Department of Otolaryngology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Throat and throat specialist, ENT
دکتر احمد صالحی
دکتر احمد صالحی
استاد
رشته تخصصی: عصب شناسی، روانپزشکی و علوم رفتاری
Ahmad Salehi
Professor
Specialist: Neuroscience, Psychiatry and Behavioral Sciences
دکتر فرهاد شهرام
استاد تمام بیماریهای داخلی، روماتولوژی، مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Farhad Shahram
Full Professor, Internal Medicine, Rheumatology, Rheumatology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر حمیده شجری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فوق تخصص کودکان
Hamideh Shajari
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Children's specialty
Ian Smith
Ian Smith
Professor University Hospital of North Staffordshire, UK.
Specialist: Anesthesiology
Ramani Vijayan
Ramani Vijayan
Professor University of Malaya, Malaysia.
Specialist: Anesthesiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۵۸