درباره نشریه
ISSN:
2476-3187
eISSN:
2476-318?
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مدیر مسئول:
دکتر هوشنگ خوش سیما
سردبیر:
دکتر اسماعیل زارع بهتاش
تلفن:
054-31272010
دورنگار:
054-31272012
سایت اختصاصی:
journalscmu.sinaweb.net
تلفن همراه:
09121097812
تاریخ به‌روزآوری: 1399/08/20
مدیر مسئول
دکتر هوشنگ خوش سیما
دانشیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hooshang Khosh Sima
Associate Professor, Language Department
Chabahar Maritime and Marine University
Specialist: Applied Linguistics, TEFL
سردبیر
دکتر اسماعیل زارع بهتاش
دانشیار
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Esmail Zare Behtash
Associate Professor
Chabahar Maritime and Marine University
Specialist: English Literature
اعضای تحریریه
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات
Ali Asghar Rostami Abu Saeedi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Language and Literature
دکتر عباسعلی آهنگر
استاد زبان شناسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبانشناسی
Abbas Ali Ahangar
Professor, Department of English Language and Literature
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Linguistics
دکتر سید محمد علوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor
University of Tehran
Specialist: teaching English
دکتر بهزاد برکت
دانشیار ادبیات تطبیقی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی
English Department, University of Guilan, Rasht, Iran
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، English Literature
Behzad Barekat
Associate Professor, English Department
English Department, University of Guilan, Rasht, Iran
Specialist: Comparative Literature, English Literature
دکتر حسین فرهادی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: زبان شناسی
Hosein Farhadi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Applied Linguistics
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
دکتر عبدالله سارانی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Abdullah Sarani
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Applied Linguistics
دکتر محمدحسن تحریریان
استاد تمام زبانهای خارجی
دانشگاه شیخ بهایی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mohammad Hassan Tahririan
Full Professor, English
Sheikh Bahaei University
Specialist: TEFL, Applied Linguistics
دکتر امیر مهدوی ظفرقندی
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Amir Mahdavi Zafar Ghandi
Associate Professor Department of English Language and Literature
University of Guilan
Specialist: Applied Linguistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۴