درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
داوود قادرزاده
مدیر مسئول:
داوود قادرزاده
نشانی:
بوکان، اسلام آباد،کوچه چیمن،پلاک 10
تلفن:
044-46236754
سایت اختصاصی:
e-jom.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/01/20
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۲