درباره نشریه
ISSN:
1735-0808
eISSN:
2383-3882
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و صنعت ایران
سردبیر:
دکتر بیژن افتخاری یکتا
تلفن:
021-77240274
دورنگار:
021-77240274
سایت اختصاصی:
ijmse.iust.ac.ir
نشانی:
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/28
سردبیر
دکتر بیژن افتخاری یکتا
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Bijan Eftekhari Yekta
Professor Department of Metallurgy and Materials Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
اعضای تحریریه
دکتر فرهاد گلستانی فرد
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Farhad Golestani Fard
Professor Faculty of Material Engineering، School of Metallurgy and Materials Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Vahak Kaspari Marghoosian
Professor School of Metallurgy & Materials Engineering,
Iran University of Science and Technology
W Mark Rainforth
professor
Specialist: Materials Science and Engineering
دکتر سعید شبستری
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی، انجماد و ریخته گری، مهندسی مواد و متالورژی
Saeed Shabestari
Professor Faculty of Materials Science and Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy, freezing and casting, Materials Engineering and Metallurgy
دکتر منصور سلطانیه
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Mansour Soltaniyeh
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
A Tcharkhtchi
A Tcharkhtchi

E.D Zanotto
E.D Zanotto
Federal University of Sao Carlos, Brazil
دکتر محمدرضا ابوطالبی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: هندسی متالورژی
Mohammad Reza Aboutalebi
professor School of Metallurgy and Materials Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Geometric metallurgy
دکتر حسین عربی
استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی صنعتی
Hosein Arabi
professor School of Metallurgy and Materials Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Metallurgy
دکتر  باغ شاهی
دکتر باغ شاهی

دکتر  دوامی
دکتر دوامی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Davami
professor Department of Materials Science and Engineering
Sharif University of Technology
دکتر محسن گلزار شهری
دکتر محسن گلزار شهری
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
Mohsen Golozar Shahri
professor Department of Materials Engineering
Isfahan University of Technology
دکتر جلال حجازی
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی، انجماد و ریخته گری
Jalal Hejazi
Professor Faculty of Materials Science and Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy, freezing and casting
دکتر جعفر جوادپور
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: سرامیک، خواص ساختاری در سرامیکها
Jafar Javad Pour
Professor Faculty of Materials Science and Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Ceramic , structural properties in ceramics
دکتر  مکنزی
دکتر مکنزی

قربان حسین محمودی
قربان حسین محمودی

Mahmoudi

دکتر شمس الدین میردامادی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Shamseddin Mirdamadi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر علی نعمتی
دکتر علی نعمتی
استادیار
دانشگاه صنعتی شریف
Ali Nemati
Assistant Professor
Sharif University of Technology
دکتر مهدی نیلی احمدآبادی
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
Mahdi Nili Ahmadabadi
Associate Professor, Mechanical Engineering
Isfahan University of Technology
دکتر حمیدرضا رضایی
استاد دانشکده مهندسی مواد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Hamid Reza Rezaie
Professor Faculty of Material Engineering
Specialist: Materials Engineering
دکتر حسین سرپولکی
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد (سرامیک)
Hosein Sar Poolaki
Associate Professor School of Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Material Engineering (Ceramic)
دکتر محمدحسین شریعت
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Mohammad Hosein Shariat
Professor
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Materials Engineering
دکتر منصور سلطانیه
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Mansour Soltaniyeh
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر  زانتو
دکتر زانتو

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۲