درباره نشریه
ISSN:
2008-5834
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه معارف اسلامی (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها)
مدیر مسئول:
دکتر روح الله شاکری زواردهی
سردبیر:
دکتر مصطفی ملکوتیان
مدیرداخلی:
دکتر حسین ارجینی
تلفن:
025-32110622
دورنگار:
025-32110622
سایت اختصاصی:
enghelab.maaref.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه 4 و 6، دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستی:
6173-37115
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/06
مدیر مسئول
دکتر روح الله شاکری زواردهی
استادیار پردیس فارابی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Roohollah Shakeri Zavvardehi
Assistant Professor Campus Farabi
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic Word
سردبیر
دکتر مصطفی ملکوتیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Malakootian
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
یعقوب توکلی
یعقوب توکلی

دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
دکتر یحیی فوزی
استاد علوم سیاسی/نظریه پردازی سیاسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Yahya Fozi
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: political science
دکتر ابراهیم کلانتری
استاد انقلاب اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ebrahim Kalantari
Professor, maaref eslami
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
دکتر منوچهر محمدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Manoochehr Mohammadi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor Department of Regional Studies
University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
دکتر مصطفی ملکوتیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Malakootian
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر عباس ملکی
استاد تمام دانشکده مهندسی انرژی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سیاستگذاری انرژی، امنیت انرژی، اقتصاد انرژی و محیط زیست، سیاست خارجی
Abbas Maleki
Full Professor, Department of Energy Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Energy Policy, Energy Security, Energy and Environment Economics, Foreign Policy
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر حسین ارجینی
دانشیار دانشکده مطالعات انقلاب اسلامی
دانشگاه معارف اسلامی
Hossean Arjini
Associate Professor, Faculty of Islamic Revolution Studies
Islamic Maaref University
مدیرداخلی
دکتر حسین ارجینی
دانشیار دانشکده مطالعات انقلاب اسلامی
دانشگاه معارف اسلامی
Hossean Arjini
Associate Professor, Faculty of Islamic Revolution Studies
Islamic Maaref University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۶۱۶