درباره نشریه
ISSN:
2008-5834
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه معارف اسلامی (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها)
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
سردبیر:
دکتر منوچهر محمدی
مدیرداخلی:
دکتر حسین ارجینی
تلفن:
025-32110622
دورنگار:
025-32110622
سایت اختصاصی:
enghelab.maaref.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه 4 و 6، دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستی:
6173-37115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/18
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
استادیار پردیس فارابی دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Roohollah Shakeri Zavvardehi
Assistant Professor, Campus Farabi, Islamic Maaref University
Specialist: Islamic Word
سردبیر
دکتر منوچهر محمدی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Manoochehr Mohammadi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Political Science
هیات تحریریه
حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
دکتر یعقوب توکلی
دکتر یعقوب توکلی
استادیار دانشگاه معارف اسلامی
Yaghoub Tavakoli
Assistant Professor, Islamic Maaref University
دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
دکتر یحیی فوزی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Yahya Fozi
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: political science
حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری
دانشیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ebrahim Kalantari
Associate Professor, Faculty of Islamic Education and Thought, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر نجف لکزایی
استاد دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: political science
دکتر منوچهر محمدی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Manoochehr Mohammadi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor, Department of Regional Studies, University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
دکتر مصطفی ملکوتیان
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Malakootian
Professor, University of Tehran
Specialist: political science
دکتر عباس ملکی
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سیاستگذاری انرژی
Abass Maleki
Associate Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Energy Policy
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر حسین ارجینی
دکتر حسین ارجینی
استادیار دانشگاه معارف اسلامی
Hosein Arjini
Assistant Professor, Islamic Maaref University
ویراستار انگلیسی
دکتر اسحاق طاهری
استاد مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Es'haq Taheri
Professor,
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
مدیرداخلی
دکتر حسین ارجینی
دکتر حسین ارجینی
استادیار دانشگاه معارف اسلامی
Hosein Arjini
Assistant Professor, Islamic Maaref University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۰